ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ:

ಹೊಂಗಿರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಹಳಿಯಾಳ
ರಂಜಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ
ಮಾರುತಿಗಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಾಳ.ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 581329

EMAIL

info@hongiranapuppets.org

OPENING HOURS

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ : 10am to 5pm

PHONE

+91 99456 94642
+91 94802 68131

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಸಿ